Okan Üni. MYO / 2020-2021-2-Bahar

MUTK216 - Tahribatsız Malzeme Muayenesi

Ders 01 - Ders Tanıtım ve Uygulama Belgesi

Ders 02 - Tahribatsız Muayeneye Giriş / Uçaklarda NDT / Temel Kavramlar: Malzeme

Ders 03 - Temel Kavramlar: Dalga / Ölçüm Sistemleri / Transdüserler / Sinyal İşleme

Ders 04 - Temel Kavramlar: Elektromanyetik Dalgalar / Manyetizma / Mekanik Dalgalar / Kapiler Etki

Ders 05 - Görsel Muayene (Visual Testing & Inspection - VT)

Ders 06 - Penetrant Sıvı ile Muayene (Liquid Penetrant Testing - PT)

Ders 07 - Ultrasonik Muayene (Ultrasonic Testing - UT)

Ders 08 - Akustik Emisyon Muayenesi (Acoustic Emission Testing - AE / AT / AET) / Tap Testing / Titreşim Ölçümleri

Ders 09 - Termografi (Thermography - Thermal Imaging) / 3B Tarama (3D Scanning) / Laser Shearography

Ders 10 - Radyografik Muayene (Radiography Testing - RT)

Ders 11 - Manyetik Parçacık Testi (Magnetic Particle Testing - MT / MPT)

Ders 12 - Girdap Akımları ile Muayene (Eddy Current Testing - EC / ECT) / Çatlak Derinliği Ölçümü (Crack Depth Measurement)

Ders 13 - ___

Örnek Sorular

ÖDEV KONULARI

 


 

KAYNAKLAR

Uçaklarda Tahribatsız Muayene / MEGEP (.pdf)

Tahribatsız Muayene / MEGEP (.pdf)

Malzeme Muayenesi / MEGEP (.pdf)