Okan Üni. MYO / 2021-2022-1-Güz

MUTK225 - Uçak Yapı ve Sistemlerine Giriş


ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU


Ödev Konu Listesi

ÖDEV SEÇİM FORMU


Ders 00 - Ders Uygulama Belgesi (Syllabus)

Ders 01 - ATA100 Numaralandırma Sistemi / Uçaklarda Bölge ve İstasyon Tanımlama

Ders 02 - Yapısal Gerilmeler / Mukavemet / Yorulma / Uçak Yapısı Örnekleri

Ders 03 - Flutter / Uçak Gövde Yapısal Elemanları

Ders 04 - Kabin İçi Ekipman ve Yerleşimi / Kargo Kompartımanı ve Yükleme Sistemleri

Ders 05 - Kanat Yapıları / Uçuş Kumanda Yüzeyleri

Ders 06 - Motor Yerleri ve Pilonlar / Motor (Genel)

Ders 07 - Bostikleme / Yüzey Koruma Yöntemleri / Su - Atık Sistemleri

Ders 08 - Bağlama Elemanları / Emniyetli Bağl. Uyg. / Birleştirme Teknikleri

Ders 09 - Kapılar ve Acil Durum Çıkışları (Cut-outs)

Ders 10 - Pencereler (Cut-outs)

Ders 11 - Güç Sistemleri / Hidrolik / Pnömatik / Elektrik / APU

Ders 12 - İniş Takımları

Ders 13 - İklimlendirme Sistemi

Ders 14 - Buz ve Yağıştan Korunma Sistemi

Ders 15 - Yangın Koruma Sistemi

Ders 16 - Yakıt Sistemi

Örnek Sorular 1

Örnek Sorular 2

Örnek Modül Sınavı Soruları


 

KAYNAKLAR

SHY-66 MODÜL SINAV SİSTEMİ

SHY 66 Modüller için örnek sorular ve dokümanlar

Flight Mechanic - Aircraft Landing Gear Systems

Flight Mechanic - Air Turbine Starters

Temel Uçak Sistemleri / MEGEP (.pdf)

Uçak Gövde Yapısı / MEGEP (.pdf)

Hareket İletim Elemanları / MEGEP (.pdf)

Hava Sistemi / MEGEP (.pdf)

Su ve Atık Su Sistemi / MEGEP (.pdf)

Uçak Perçinleri / MEGEP (.pdf)

Uçak Ağırlık ve Balansı / MEGEP (.pdf)

Uçak Teknisyenleri Derneği internet sitesi

Cessnateur Instagram Sayfası / Uçak Tasarımı ve Havacılık Tarihinden Bilinmeyen Kesitler

 


 

VİDEOLAR - ANİMASYONLAR

Mekanizma Animasyonları (Animated Mechanical Mechanisms)* - Youtube Kanalı

Uçuş Bilgisi Ve Uçuş İlkeleri Ünite Özetleri – Anadolu Üniv. Açıköğretim Sistemi

Airbook Aviation - Youtube Kanalı

Mentour Pilot - Youtube Kanalı