Okan Üni. MYO / 2023-2024-1-Güz

MUTK225 - Uçak Yapı ve Sistemlerine Giriş


Ders 00 - Ders Uygulama Belgesi (Syllabus)

Ders 01 - ATA100 Numaralandırma Sistemi / Uçaklarda Bölge ve İstasyon Tanımlama

Ders 02 - Yapısal Gerilmeler / Mukavemet / Yorulma

Ders 03 - Uçak Gövde Yapısal Elemanları

Ders 04 - Bağlama Elemanları / Perçinler / Emniyetli Bağlantılar

Ders 05 - Kanat Yapıları / Uçuş Kumanda Yüzeyleri

Ders 06 - Motor Yerleri ve Pilonlar

Ders 07 - Bostikleme / Yüzey Koruma Yöntemleri

Ders 08 - Kapılar / Acil Durum Çıkışları / Erişim Kapakları

Ders 09 - Pencereler (Cut-outs)

Ders 10 - İniş Takımları

Ders 11 - Kabin İçi Ekipmanları / Kargo Kompartımanı ve Yükleme Sistemleri

Ders 12 - Su ve Atık Su Sistemi

Ders 13 - Güç Sistemleri / Hidrolik - Pnömatik - Elektrik / APU

Ders 14 - İklimlendirme Sistemi / Basınçlandırma / Oksijen Sistemi

Ders 15 - Buz ve Yağıştan Korunma Sistemleri

Ders 16 - Yakıt Sistemleri

Ders 17 - Yangın Koruma Sistemleri

Örnek Sorular - Modül Sınavı Test Soruları

Örnek Sorular - Klasik Yazılı Sorular


 

KAYNAKLAR

SHY-66 MODÜL SINAV SİSTEMİ

SHY 66 Modüller için örnek sorular ve dokümanlar

Flight Mechanic - Aircraft Landing Gear Systems

Flight Mechanic - Air Turbine Starters

Temel Uçak Sistemleri / MEGEP (.pdf)

Uçak Gövde Yapısı / MEGEP (.pdf)

Hareket İletim Elemanları / MEGEP (.pdf)

Hava Sistemi / MEGEP (.pdf)

Su ve Atık Su Sistemi / MEGEP (.pdf)

Uçak Perçinleri / MEGEP (.pdf)

Uçak Ağırlık ve Balansı / MEGEP (.pdf)

Uçak Teknisyenleri Derneği internet sitesi

Cessnateur Instagram Sayfası / Uçak Tasarımı ve Havacılık Tarihinden Bilinmeyen Kesitler

 


 

VİDEOLAR - ANİMASYONLAR

Mekanizma Animasyonları (Animated Mechanical Mechanisms)* - Youtube Kanalı

Uçuş Bilgisi Ve Uçuş İlkeleri Ünite Özetleri – Anadolu Üniv. Açıköğretim Sistemi

Airbook Aviation - Youtube Kanalı

Mentour Pilot - Youtube Kanalı